Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

 Χαιρετισμός του  Διευθυντή  του Προγράμματος

 

Σας καλωσορίζουμε στην Ιστοσελίδα του του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφοδιαστική του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Π.Μ.Σ. στην Εφοδιαστική  λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2014 , δέχεται κάθε χρόνο 25 φοιτητές μετά από αίτηση .

Σκοπός του προγράμματος,  στόχος της Διοίκησης και όλων των διδασκόντων είναι  να παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προωθημένες γνώσεις σε επιστημονικά πεδία της Επιστήμης της Εφοδιαστικής που έχουν σχέση με την Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της Διοίκησης Logistics των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Ειδικότερα το ΠΜΣ έχει ως στόχους, αφενός μεν, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων που θα είναι σε θέση να στελεχώσουν θέσεις που αφορούν στο σύστημα Logistics των επιχειρήσεων και οργανισμών, και αφετέρου δε, την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την Επιστήμη της Εφοδιαστικής

Ευελπιστούμε  οι απόφοιτοί μας  με τις γνώσεις που θα αποκτήσουν  είτε να ισχυροποιήσουν τη θέση τους μέσα στην  επιχείρηση  ή οργανισμό που ήδη εργάζονται είτε να  απασχοληθούν  σε έναν από τους τομείς δραστηριότητας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας εφόσον θα αποκτήσουν γνώσεις σε θέματα  που το ΠΜΣ πραγματεύεται  οριζόντια αλλά και σε βάθος,  θέματα ,  που σχετίζονται με συστήματα, μεθοδολογίες και πρακτικές που αφορούν στην απόκτηση, αποθήκευση, διακίνηση, μεταφορά, διανομή και επιστροφή προϊόντων αλλά και την υποστήριξη παροχής υπηρεσιών.

Έτσι, το ΠΜΣ ανταποκρίνεται απόλυτα στις προδιαγραφές που έχει θεσπίσει το ΥΠΕΠΘ για τα ΠΜΣ, γιατί αφορά σε επιστημονικούς τομείς εθνικής προτεραιότητας και στρατηγικής σημασίας όπως είναι οι μεταφορές, η αποθήκευση, η διακίνηση προϊόντων και οι εφαρμογές των συστημάτων Logistics σε όλα τα επίπεδα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Το γεγονός αυτό διασφαλίζει την επιτυχή επαγγελματική απασχόληση των πτυχιούχων του ΠΜΣ στα αντικείμενα στα οποία εξειδικεύονται.

Εκτιμάται ότι με τη θέσπιση του μεταπτυχιακού θα καλυφθούν ανάγκες της Ελληνικής Οικονομίας για εξειδικευμένα στελέχη στον χώρο των Μεταφορών και της Εφοδιαστικής, προϋπόθεση απαραίτητη για την ανάπτυξη του κλάδου που, ως ένας από τους ελπιδοφόρους κλάδους ανάπτυξης, μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας στην παρούσα οικονομική κρίση. Σύμφωνα εξάλλου  με έγκυρες οικονομικές μελέτες ( Mc Kinsey & Company, Athens Office ,2011 ),  για την Ελλάδα τομείς όπως

 

o     Δημιουργία περιφερειακών διαμετακομιστικών κόμβων.

o Θέση των Ελληνικών λιμανιών πάνω στη μία εκ των δύο κυριοτέρων παγκοσμίως διαδρομών εμπορικής ναυσιπλοΐας(19εκατ. TEU δια μέσου της ανατολικής Μεσογείου το 2009 και ετήσια αύξηση εμπορίου ~9% από το 2004-2008).

o      Υπάρχουσες υποδομές και συμφωνίες με διεθνείς εταιρίες αποτελούν σημαντικό σημείο εκκίνησης για περαιτέρω ανάπτυξη. Ακόμη τομείς όπως

o Βελτιστοποίηση διοικητικών λειτουργιών (π.χ. διαδικασίας εκτελωνισμού) και μείωση των χρόνων διαχείρισης (π.χ. εκφόρτωση εμπορευμάτων) με σκοπό τη μείωση του έμμεσου κόστους για τις συνεργαζόμενες εταιρίες μεταφοράς εμπορευμάτων,

o  Βελτίωση των υποδομών (π.χ. γραμμές τρένων) για την ευχερέστερη σύνδεση των κυρίων λιμένων αλλά και

Δημιουργία νέου μηχανισμού πιστοποίησης και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων και μεθόδων (συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών καλλιεργειών) σε επίπεδο μονάδων αλλά και συνεταιρισμών

o Διαχείριση των logistics εντός και εκτός Ελλάδος (συμπεριλαμβανομένων εξαγωγών) είναι τομείς όπου θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για εξειδικευμένα στελέχη Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

 

 

Οι  πολύ καλές εγκαταστάσεις του Τμήματος  και το πολυμελές Διδακτικό Προσωπικό  εξειδικευμένο στον τομέα με μεγάλη ακαδημαϊκή ή και επαγγελματική εμπειρία εξασφαλίζουν την επιτυχή λειτουργία του προγράμματος και την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών.